Biathlon Family Sweden når inte uppsatt mål.

Biathlon Family Sweden når inte upp till uppsatt mål, 1000 betalande medlemmar under 2016.

Under VM i Ruhpolding 2012 väcktes intresset för att bilda en ”fanclub” för skidskyttet i Sverige. Denna klubb sjösattes vid första årsmötet den 2012-12-01. Mål och syfte med klubben framgår tydligt på Biathlon Family Swedens hemsida. Styrelsen har under åren som gått jobbat efter bästa förmåga för att väcka intresset bland övriga i skidskytte Sverige, aktiva, föräldrar, anhöriga släkt och vänner till att stötta utvecklingen av skidskyttet i Sverige. Detta genom information på SWE Cuper, SM och andra diverse sammankomster. Vi har förenklat inbetalningsförfarandet genom autogiro, swish och enklare medlems registrering via hemsidans blankett som kan fyllas i via en ”smart telefon” eller surfplatta.

Detta arbete har dessvärre gått mycket trögt vi har inte nått upp till ”skamgränsen” 1000 medlemmar.

Nu har kraften och entusiasmen hos styrelsens medlemmar sinat, så att fortsatt verksamhet känns meningslös. Styrelsen ställer därför sina platser till förfogande och verksamheten ”läggs på is”.

För vidare information, se Biathlon Family Swedens sida på Facebook.

(https://www.facebook.com/SwedenBiathlonFamily/)

 

Med vänlig hälsning

Avgående styrelse för Biathlon Family Sweden